VAE

نمایشگاه هوایی کشور سنگاپور Singapore Airshow

هر دو سال یکبار، هیئت‌های دولتی و نظامی سطح بالا و همچنین مدیران ارشد شرکت‌های بزرگ در سراسر جهان در نمایشگاه هوایی سنگاپور شرکت می‌کنند تا در این منطقه مشارکت کنند و قراردادهایی را امضا کنند. به‌عنوان بزرگ‌ترین نمایشگاه هوایی آسیا، این مکان برای شرکت‌های هوافضای پیشرو و بازیگران نوپایی است که مشتاق هستند نشان خود را در بازار بین‌المللی هوافضا و دفاع بگذارند! این رویداد یک پلت فرم منحصر به فرد برای رهبری فکری صنعت از طریق کنفرانس های سطح بالا، انجمن ها و رویدادهای مشترک ارائه می دهد. بازیگران برجسته صنعت، روسای دولت و ارتش هر دو سال یک بار در اینجا گرد هم می آیند تا در گفتگوها، تبادل ایده ها و جستجوی راه حل ها و استراتژی هایی برای پیشبرد منافع بخش هوافضا و دفاع جهانی شرکت کنند.