VAE

نمایشگاه هوافضایی مجازی

بازدید در هر زمان و مکانی از نمایشگاه های هوافضایی جهان
با توجه به شرایط و محدودیت های خاص و فیزیکی هر کدام از نمایشگاه های هوافضایی در سراسر دنیا، همه علاقمندان به این نمایشگاه ها دسترسی ندارد و یا از تجهیزات و هواپیماها و بالگردهای موجود در آن خبری ندارند و بازدید از آنها، مستلزم هزینه و زمان می باشد تا در زمان معین شده ، بازدیدکننده از آنها بازدید کند.
 در گذر زمان برخی از تجهیزات هر هواپیما نیز از بین رفته و در دسترس نمی باشد و یا امکانش نمی باشد ، مثلا ما نمونه های مسلح یک هواپیما به سلاح های مختلف آن را در کمتر نمایشگاهی می توان یافت .

نمایشگاه هوایی ایران

با حضور انواع هواپیما و بالگردهای نظامی و تجاری

نمایشگاه هوایی ارتش ایران

با حضور بیش از 20 نوع هواپیما و بالگرد نظامی

کابین هواگردهای ایران

کابین خلبان بسیاری از انواع هواپیماها و بالگردها

نمایشگاه هوایی نظامی ایران

با حضور انواع هواپیماها و بالگردهای نظامی ایران

کابین هواگردهای آمریکا

کابین بسیاری از انواع هواگردهای آمریکا

موزه نیروی هوایی آمریکا

با حضور انواع هواگردهای تاریخ هوانوردی آمریکا

نمایشگاه هوایی کشور عراق

با حضور انواع هواگردهای کشور عراق

نمایشگاه هوایی کشور آمریکا

با حضور انواع هواگردهای کشور آمریکا

نمایشگاه تاریخ هوانوردی ایران

به زودی و در آینده نزدیک

نمایشگاه هوایی کشور روسیه

به زودی و در آینده نزدیک

آخرین نوشته ها