VAE

نمایشگاه هوافضایی مجازی

بازدید در هر زمان و مکانی از نمایشگاه های هوافضایی جهان
با توجه به شرایط و محدودیت های خاص و فیزیکی هر کدام از نمایشگاه های هوافضایی در سراسر دنیا، همه علاقمندان به این نمایشگاه ها دسترسی ندارد و یا از تجهیزات و هواپیماها و بالگردهای موجود در آن خبری ندارند و بازدید از آنها، مستلزم هزینه و زمان می باشد تا در زمان معین شده ، بازدیدکننده از آنها بازدید کند.
 در گذر زمان برخی از تجهیزات هر هواپیما نیز از بین رفته و در دسترس نمی باشد و یا امکانش نمی باشد ، مثلا ما نمونه های مسلح یک هواپیما به سلاح های مختلف آن را در کمتر نمایشگاهی می توان یافت .

نمایشگاه هوایی ایران

با حضور انواع هواپیما و بالگردهای نظامی و تجاری

نمایشگاه هوایی ارتش ایران

با حضور بیش از 20 نوع هواپیما و بالگرد نظامی

کابین هواپیما و بالگردها

کابین خلبان بسیاری از انواع هواپیماها و بالگردها

نمایشگاه هوایی نظامی ایران

با حضور انواع هواپیماها و بالگردهای نظامی ایران

موزه کابین انواع هواگردها

کابین بسیاری از انواع هواگردهای آمریکا

موزه مجازی نیروی هوایی آمریکا

با حضور انواع هواگردهای تاریخ هوانوردی آمریکا

نمایشگاه هوایی مجازی کشور عراق

با حضور انواع هواگردهای کشور عراق

نمایشگاه هوایی مجازی کشور آمریکا

با حضور انواع هواگردهای کشور آمریکا

آخرین نوشته ها